ANBI

RSIN 8124.66.974

Hoofdlijnen van actuele beleidsplan

Algemene doelstellingen Havenfestival
Het Havenfestival is ontstaan uit 2 evenementen: Vlaggetjesdag IJmuiden en het Velserbeek festival. Een feestdag in de haven gecombineerd met een cultureel festival in een unieke omgeving. Daarom zijn de belangrijkste doelstellingen vanuit het ontstaan:  de promotie van de Haven en alle daaraan gelieerde activiteiten en het bieden van een podium aan cultuur, zowel professioneel als lokaal. Het Havenfestival IJmuiden wil een zo groot en zo divers mogelijk professioneel en amateur theater- en muziekaanbod van hoge kwaliteit bieden aan een zo breed mogelijk publiek in een nautische omgeving. Om dit te bereiken wil het festival gratis toegankelijk blijven. Het festival wil met zijn aanbod een groot publiek verrassen, vermaken en verbazen, ontroeren en met elkaar verbinden. Het Havenfestival  wil haar bestaande bezoekers bedienen, maar voert ook een actief beleid om voor zijn aanbod een nieuw én jong publiek te winnen. Om haar doelstellingen te bereiken werkt het Havenfestival nauw samen met de gemeente Velsen, Stadsschouwburg Velsen, de Velser Gemeenschap en nagenoeg alle andere lokale culturele instellingen, amateurverenigingen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Voor het nautische deel van het programma wordt nauw samengewerkt met Zeehaven IJmuiden en een groot aantal havengebonden bedrijven en instellingen. Voor de toekomst wil het Havenfestival IJmuiden de samenwerking met de culturele instellingen in de gehele IJmond blijvend versterken en uitwerken. Tegelijkertijd zal het nautische aspect van het festival prominenter naar voren komen. Er is tevens de doelstelling om de betrokkenheid van bezoekers te vergroten. De ultieme doelstelling is om van bezoekers naar medeorganisatoren en ambassadeurs te gaan. Geen festival dat wordt vormgegeven door het bestuur, maar door de bezoekers zelf.

Doelstellingen 2019
De doelstellingen worden ieder jaar opnieuw geformuleerd, om het festival te blijven verbeteren en ook te laten aansluiten bij de altijd veranderende wensen van bezoekers en stakeholders. Na een grondige evaluatie van het Havenfestival 2018 zijn de volgende verbeterpunten tevens belangrijke doelstellingen voor 2019:

  • Het nautische programma moet worden uitgebreid. Een specifiek doel is om de hele Trawlerkade vol te hebben met schepen en meer schepen te hebben waar mensen aan boord kunnen. Tevens is het doel om nieuwe schepen aan te trekken. Daarom is ook rekening gehouden met een nieuw nautisch evenement in Scheveningen en is de datum van 2019 een weekend later dan in 2018. Namelijk: 28-29-30 juni 2019.
  • Het kunst en cultuur programma moet kwalitatief worden verbeterd. Het culturele ‘muziek’ programma is uitgebreid, maar (straat)theater en andere kunstvormen moeten worden uitgediept en verbeterd. Kunst moet zichtbaarder aanwezig zijn.

Het beloningsbeleid
Aan de bestuurders en vrijwilligers worden geen vergoedingen voor hun inzet gegeven.

Balans en staat van baten en lasten
2017 zie bijlage mail
2018 zie bijlage mail

Contact

Stichting PreSail Havenfestival IJmuiden

Halkade 4 1976 DC IJmuiden info@havenfestivalijmuiden.nl

Projectleiding

No Nonsense Producties tom@nnprod.nl